صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   سال 1396

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 ** جداول سبز رنگ نشان دهنده دانشجویان کلاس های حضوری دپارتمان راهیان نفت هستند**

     

 

نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1396

رتبه داوطلب در سهمیه عادی

مهندسی مخازن هیدروکربوری

مهندسی حفاری و بهره برداری

مهندسی اکتشاف نفت

 1

 

جناب آقای احمد خانزاده

(دانشگاه فنی فومن)   

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای حسین نصرتی

(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)   

 2

جناب آقای محمد خدائی

(دانشگاه تهران)   

جناب آقای مهدی فیروزی

(دانشگاه صنعتی شریف)   

 

 3

جناب آقای کریم کرمی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

جناب آقای فرزاد آقچه لی

(دانشگاه تهران)   

جناب آقای محمد کمال غریبی

(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)   

4 

 جناب آقای علی میرزاعلیان دستجردی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   

جناب آقای سید عماد سیادتی فر

(دانشگاه صنعتی شریف)   

5 

 

جناب آقای صاحب محمدی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

 سرکار خانم زهره سادات سیدی

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

6 

جناب آقای محمدرضا شمعونی اهوازی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

 

 

7 

جناب آقای بهزاد نوروزی فریمانی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)    

 جناب آقای محمد هاشمی خرم آبادی

(دانشگاه فنی فومن)   

جناب آقای حامد اکبری

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))  

8

 

جناب آقای عماد عابری

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   

 

9

 

(دانشگاه صنعتی شریف)   

جناب آقای سعید حمیدی

(دانشگاه علوم تحقیقات فارس)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

10

جناب آقای امیرحسین خلج

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای محمد مشیرپناهی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)

 

11

جناب آقای رضا نیل درار

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای محمدرضا کریمی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

سرکار خانم سایرا حسینی

(دانشگاه آزاد گچساران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

12

 

جناب آقای سیدمهدی میرخوشحال

(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)    

 جناب آقای احمد پورحمزاوی

(دانشگاه آزاد امیدیه)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))   

13

 

 

 

14

جناب آقای رضا فیروزی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

 جناب آقای یونس غلامزاده

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)

 سرکار خانم زینب احمدیان

(دانشگاه آزاد گچساران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

15

جناب آقای اکبر سبزیان

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز) 

جناب آقای محمد بابایی

(دانشگاه شیراز)   

جناب آقای امیر حسین شصتی

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

16

 

 

جناب آقای موسی برنجکار

(دانشگاه ارومیه)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

17

جناب آقای سید مهدی هاشمی نژاد

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)  

 

جناب آقای علی امیدی

(دانشگاه آزاد الیگودرز)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

18

جناب آقای پیمان وطن خواه

(دانشگاه حکیم سبزواری)   

جناب آقای محمد اسماعیل اصغری

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

19

جناب آقای مجتبی پرور
(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)

 

جناب آقای رضا زارعی

(دانشگاه آزاد مرودشت)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))  

20

 

جناب آقای امید امیری

(مرکز آموزش عالی لامرد)   

 

21

جناب آقای محمد جواد نورمحمدی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)  

جناب آقای علی محمد محمدیان

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)  

 

22

 

جناب آقای مهرداد قاسمی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

 

23

جناب آقای محمد هاشمی

(مرکز آموزش عالی لامرد) 

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))     

جناب آقای محمد خدائی

(دانشگاه تهران)   

 

24

 

 

 

25

جناب آقای ابوالفضل مسلمی پور

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)   

 جناب آقای فرید مرادی

(مرکز آموزش عالی لامرد)   

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))  

جناب آقای مصطفی روان سالار

(دانشگاه علوم تحقیقات فارس)

 ((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))   

26

جناب آقای آرش دانشفر

(دانشگاه شیراز)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

27

 

 

جناب آقای فرشید شهبازی

(موسسه غیر انتفاعی پالایش خمینی شهر)    

28

جناب آقای رضا صداقتی نصب

(دانشگاه فنی فومن)   

 

 

29

جناب آقای سعید کرمی

(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)     

 

 

30

 

جناب آقای محمد بای

(دانشگاه حکیم سبزواری)

 

31

 

 

جناب آقای مهرزاد افشاربخش

(دانشگاه آزاد گچساران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

جناب آقای سید کوروش حسینی

(دانشگاه فنی مهندسی گرمسار)    

 

 

35

 

جناب آقای ادیب صادقی

(دانشگاه فنی فومن)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))  

جناب آقای علی دبیری

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))   

36

جناب آقای زجاجی

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

 

37

 

 جناب آقای فرنام رزاقی

(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)    

جناب آقای محمد مهرشاد

(دانشگاه علوم تحقیقات تهران)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))  

38

 

 

 

39

سرکار خانم منا محمدخانی

(دانشگاه شیراز)

 

سرکار خانم پگاه داراب پور

(دانشگاه لرستان)

 

40

جناب آقای عبدالرحیم بهبهانی

(دانشگاه آزاد امیدیه)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

جناب آقای سیدبهرام حسینی

(دانشگاه حکیم سبزواری) 

 

41

 

جناب آقای حسین خیاطی

(دانشگاه آزاد خارگ)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

42

 

جناب آقای محمد حسن جوادی

(دانشگاه مکانیک دامغان)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

43

 

جناب آقای محسن یوسفی

(دانشگاه تهران جنوب)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 جناب آقای علی میرزاعلیان دستجردی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

جناب آقای پدرام اجتماعی

(دانشگاه صنعت نفت- اهواز)    

 

50

 

جناب آقای محمد نوروزی

(دانشگاه علوم تحقیقات فارس)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

51

جناب آقای امیر کریمی

(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)     

 

 

54

جناب آقای عارف عنایتی

(دانشگاه حکیم سبزواری)    

 

 

69

جناب آقای مهدی اعرابی
(دانشگاه صنعت نفت- آبادان)

 

 

72

 

جناب آقای پیمان وطن خواه

(دانشگاه حکیم سبزواری)  

 

74

 

جناب آقای حجت سروری

(دانشگاه تهران جنوب)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت)) 

 

76

جناب آقای عبدلعلی مصلا نژاد

(دانشگاه حکیم سبزواری)     

 

 

83

جناب آقای امید اسماعیل پور

(دانشگاه صنعت نفت)   

 

 

84

جناب آقای فرزاد مرادی

(موسسه غیر انتفاعی پالایش خمینی شهر)   

 

 

85

جناب آقای ابراهیم البرزی

(دانشگاه علوم تحقیقات فارس)

((دانشجوی کلاس های راهیان نفت))  

 

 

 

رتبه های مشترک گرایش ها در کنکورکارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1396

 

اسم

دانشگاه مقطع لیسانس

رتبه در گرایش مهندسی مخزن

رتبه در گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری

 

جناب آقای محمد خدائی

دانشگاه تهران   

2

23

 

جناب آقای کریم کرمی

دانشگاه صنعت نفت   

3

55

 

جناب آقای علی میرزاعلیان دستجردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4

46

 

جناب آقای محمدرضا شمعونی اهوازی

دانشگاه صنعت نفت   

6

56

 

جناب آقای بهزاد نوروزی فریمانی

دانشگاه صنعت نفت   

7

66

 

جناب آقای مجتبی پرور

دانشگاه صنعت نفت   

19

95

 

جناب آقای فرزاد آقچه لی

دانشگاه تهران

73

3

 

جناب آقای صاحب محمدی

دانشگاه صنعت نفت   

92

5

 

جناب آقای سید عماد سیادتی فر

دانشگاه صنعتی شریف

97

4

 

 

 

 

 

راهیان نفت 

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت

موسسه آموزش عالی آزاد نگاره