صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   منابع آزمون های آزمایشی راهیان نفت (منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

با سلام حضور همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 دپارتمان تخصصی راهیان نفت بنا بر تجربه موفق چندین ساله خود و همچنین طی مشورت، بررسی و نظر جمعی رتبه های برتر، کاملترین و مؤثرترین منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1396 را به شرح زیر اعلام می دارد:

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

-

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2 - دکتر  نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر الیاسی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

خواص سنگهای مخزن

1-کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر رستمی

-

خواص سیالات مخزن

1-کتاب ویژه خواص سیالات مخزن

(جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر هلالی زاده

-

کتاب مک کین

چاه آزمایی

1-کتاب ویژه چاه آزمایی

(جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)


2-جزوه دکتر جمشیدی

-

-

نمودار گیری از چاه

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر شاد دانشگاه صنعتی شریف

-

جزوه دکتر رضایی

(بخش تفسیر نمودارها)

مهندسی مخزن 1

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

جزوه  دکتر هلالی زاده

-

مهندسی مخزن 2

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 2

(جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی نسخه شریف

جزوه دکتر هاشمی

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مکانیک سیالات دوفازی

کتاب ویژه مکانیک

سیالات دوفازی

(جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان‌های دوفازی- دکتر وطنی

(انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

جزوه مکانیک سیالات دوفازی

دکتر تقی خانی

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

-

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2 - دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر الیاسی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

خواص سنگهای مخزن

1-کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر رستمی

-

خواص سیالات مخزن

1-کتاب ویژه خواص سیالات مخزن

(جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر هلالی زاده

-

کتاب مک کین

چاه آزمایی

1-کتاب ویژه چاه آزمایی

(جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر جمشیدی


-

-

نمودار گیری از چاه

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر شاد دانشگاه صنعتی شریف

-

جزوه دکتر رضایی

(بخش تفسیر نمودارها)

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی نسخه شریف

جزوه دکتر هاشمی

-

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان

(جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر هاشمی

جزوه دکتر جمشیدی

جزوه دکتر نخعی

مهندسی مخزن 1

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

جزوه  دکتر هلالی زاده

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مکانیک سیالات دوفازی

کتاب ویژه مکانیک

سیالات دوفازی

(جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان‌های دوفازی - دکتر وطنی

(انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

جزوه مکانیک سیالات دوفازی

دکتر تقی خانی

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی اکتشاف نفت

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

-

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2 - دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر الیاسی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

ژئوشیمی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

-

-

ژئوفیزیک

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ریاحی

جزوه دکتر بختیاری

-

پتروفیزیک

کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن/پتروفیزیک

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

-

-

چاه پیمایی

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر شاد دانشگاه صنعتی شریف

-

-

سنگ شناسی رسوبی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر ربانی

-

-

زمین شناسی تحت الارضی

کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

-

-

زمین شناس نفت ایران

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر ربانی

-

-

مهندسی مخزن 1

کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه  دکتر هلالی زاده

جزوه  دکتر مسیحی

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی نسخه شریف

جزوه دکتر هاشمی

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

 

 

*توجه مهم:

داوطلبین گرامی و مخاطبان عزیز توجه داشته باشید که تمامی  جزوات معتبر ذکرشده در جدول منابع به صورت کاملا رایگان در سایت دپارتمان راهیان نفت در بخش "دانلود رایگان" قرار گرفته است  تا ان‌ شاءالله همه عزیزان دانشجو و داوطلبین آزمون‌های آزمایشی سراسری راهیان نفت به کلیه منابع مطالعاتی مفید و مورد تایید دسترسی آسان و برابری داشته باشند.

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان