صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   آزمون مرحله دوم (25% اول و 25% دوم)

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 

نمودار گرافیکی آزمون های آزمایشی راهیان نفت

 

 

برنامه جامع منابع  25% اول آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی راهیان نفت

لیست دروس

مباحث درسی

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

دروس عمومی مشترک

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

 

جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع مهندسی نفت

ریاضی عمومی 1

1- توابع

2- حد و پیوستگی

کتاب ریاضی 1

پوران پژوهش

(فصل 1 و 2)

کتاب ریاضی 1 

نگاه دانش

(فصل 1 و 2)

-

ریاضی عمومی 2

1- هندسه تحلیلی، خم و رویه در فضای سه بعدی

2- توابع برداری

 

کتاب ریاضی 2

پوران پژوهش

(فصل 12 و 13)

 

کتاب ریاضی 2

مدرسان شریف

(فصل 2 و 5)

-

معادلات دیفرانسیل

1- کلیات معادله دیفرانسیل (مرتبه، درجه، نوع، جواب‌های معادله و ...)

2- معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

کتاب معادلات دیفرانسیل راهیان ارشد

(فصل 1 و 2)

کتاب معادلات

دیفرانسیل نصیر

(مباحث مرتبط)

کتاب معادلات دیفرانسیل گاج

(مباحث مرتبط)

ریاضیات مهندسی

1- اعداد و توابع مختلط

2- نگاشت

 

کتاب ریاضی مهندسی پارسه

(فصل 2 و 3)

 

کتاب ریاضی مهندسی  مدرسان شریف

(فصل 1 و 2)

-

زمین شناسی عمومی

1- ساختار زمین

2- زمان زمین شناسی

 

جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش اول، فصل 1و2)

جزوه دکتر ربانی

(مباحث مرتبط)

 

کتاب مبانی زمین شناسی دکتر اخروی

(مقدمه و فصل 15)

زمین شناسی ساختمانی

1- کلیات زمین شناسی ساختمانی

2-ساخت های اولیه رسوبی

3- ساخت اولیه سنگ های آذرین

4-تنش و کرنش

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 1، 2، 3و 4)

2- جزوه ی دکتر الیاسی (مباحث مرتبط)

کتاب دکتر پورکرمانی

(فصل های 1و2و3)

-

زمین شناسی نفت

1-شرایط لازم برای تشکیل هیدروکربن

2- تبدیل مواد آلی به نفت و گاز

3- سنگ مادر

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش سوم، فصل 1، 2، 3)

2- جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

جزوه ی دکتر کد خدائی (مباحث مرتبط)

 

-

دروس تخصصی مشترک

خواص سنگ های مخزن (پتروفیزیک)

1-  مبانی زمین شناختی خواص سنگ های مخزن

2- مغزه گیری

3- تخلخل

 

جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل1، 2 و 3)

 

1- جزوه دکتر رستمی (Lecture 1-4 )

2- جزوه دکتر غضنفری (Lecture 1-4 )

-

نمودارگیری

(چاه پیمایی)

1-مبانی خواص پتروفیزیکی

2-مفاهیم اولیه نمودارگیری

3-نمودار پتانسیل خودزا

جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل1، 2 و 3)

کتاب O. Serra

(فصل 1، 2 و 4)

-

مهندسی حفاری 1

1- حفاری دورانی

2- زیر سیستم های عملیات حفاری دورانی

3- رشته حفاری

-

جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

-

مهندسی بهره برداری

1-تکمیل چاه

2-عملیات مشبک کاری

3-آسیب دیدگی سازند

1- جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل1، 2 و 3)

2-جزوه دکتر غضنفری (مباحث مرتبط)

جزوه دکتر پورافشاری (مباحث مرتبط)

-

مهندسی مخازن 1

1- مبانی حرکت سیال در محیط متخلخل

2- معادله دارسی و توصیف جریان ای افقی و شیبدار

3- جریان سیال در حالت پایدار

1-جزوه دکتر هلالی زاده  (از صفحه 1 الی 45)

2- جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 1، 2 و 3 تا انتهای 3-9)

3- جزوه دکتر مسیحی (از صفحه 1 الی 57)

-

-

دروس تخصصی مشترک گرایشهای مخازن، حفاری و بهره برداری

خواص سیالات مخزن

1-اصول رفتار سیالات مخزن

2- خصوصیات انواع  مخزن

 

1-جزوه دکتر هلالی زاده (1 الی صفحه 15)

2-جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 1 و2 )

 

-

1-کتاب طارق احمد (فصل 1)

2-کتاب مک کین

(فصل 2 و 5)

چاه آزمایی

1- معادلات حاکم بر جریان سیال در مخزن

2- مفاهیم اولیه چاه آزمایی

3-بررسی کیفی نمودارهای

چاه آزمایی

1- جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 1، 2 و 3)

2-جزوه دکتر جمشیدی (صفحه 1 الی 21)

 

-

-

مکانیک سیالات دوفازی

مفاهیم اولیه جریان دوفازی

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان دوفازی

(فصل 1 و 2)

 

جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 1)

 

جزوه دکتر تقی خانی  (مباحث مرتبط)

دروس تخصصی مخازن

مهندسی مخازن 2

1-مکانیزم های تولید اولیه

2- معادله کلی موازنه مواد (موازنه مواد در مخازن نفتی)

 

1-جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 1 و 2)

2-جزوه  دکتر مسیحی (از صفحه 103 الی 115 و 129 الی 141)

-

-

دروس تخصصی حفاری و بهره برداری

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

حفاری 2: انواع چاه ها ، حفاری عمودی و انحرافی

سیمان: تعریف سیمان ، کلاس بندی و آزمایش های سیمان

گل: آزمایش های گل

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان (جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling Engineering

3-جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر جمشیدی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر هاشمی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی اکتشاف

ژئوفیزیک

گرانی سنجی

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد

(بخش اول، فصل 1)

2- جزوه ی دکتر بختیاری

(مباحث مرتبط)

کتاب دکتر ریاحی

(فصل 2)

 

-

 

ژئوشیمی

تجمع مواد آلی و تشکیل نفت

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 1)

2- جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

-

-

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

1- سنگ شناسی رسوبی :

(تشکیل و بلوغ سنگ های رسوبی)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

(وظایف زمین شناس سر چاه، برنامه پیش بینی چاه، بررسی پارامترهای حفاری)

3- زمین شناسی نفت ایران: (حوضه های خزر،ایران شمال غربی و مرکزی، کپه داغ -آمودریا)

1- سنگ شناسی رسوبی

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 292 الی 297)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 272 الی 278)

3- زمین شناسی نفت ایران:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 253 الی 257)

 

1- سنگ شناسی رسوبی

جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

2- زمین شناسی نفت ایران

جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 

 

-

 

 

برنامه جامع منابع  25% دوم آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی راهیان نفت

لیست دروس

مباحث درسی

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

دروس عمومی مشترک

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

 

ریاضی عمومی 1

1-مشتق

2- کاربردهای مشتق

کتاب ریاضی1 

پوران پژوهش

(فصل 3 و 4)

کتاب ریاضی1 

نگاه دانش

 

(فصل 3)

-

ریاضی عمومی 2

1-توابع چند متغیره

2- کاربردهای توابع چند متغیره

 

کتاب ریاضی2 

پوران پژوهش

 

(فصل 14 و 15)

 

 

کتاب ریاضی1 

مدرسان شریف

 

(فصل 1)

 

-

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

کتاب معادلات دیفرانسیل

راهیان ارشد

    (فصل 3)

کتاب معادلات

دیفرانسیل نصیر

(مباحث مرتبط)

کتاب معادلات دیفرانسیل گاج

    (مباحث مرتبط)

ریاضیات مهندسی

1- سری ها، بسط تیلور و لوران و محاسبه مانده

2- انتگرال گیری از اعداد مختلط

 

کتاب ریاضی مهندسی پارسه                      (فصل 4)

 

کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف

(فصل 3 و 4)

-

زمین شناسی عمومی

1- کانی شناسی

2- سنگ شناسی

جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (بخش اول، فصل 3و4)

جزوه دکتر ربانی    

(مباحث مرتبط)

 

کتاب مبانی زمین شناسی دکتر اخروی

(فصل های 1و2 و صفحات 90 الی 105)

زمین شناسی ساختمانی

1-چین ها

2-درزه ها

3- گسل ها

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 5، 6 و 8)

2- جزوه ی دکتر الیاسی (مباحث مرتبط)

 

 

کتاب دکتر پورکرمانی

(فصل های 4و6و7)

-

زمین شناسی نفت

1- روش های ارزیابی سنگ مادر

2- خواص فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن

3- پیدایش و گسترش نفت

1- جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش سوم، فصل 4، 5 و 6)

2- جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 جزوه ی دکتر کد خدائی

(مباحث مرتبط)

 

-

دروس تخصصی مشترک

خواص سنگ های مخزن (پتروفیزیک)

1-تراوایی مطلق

2-خواص مکانیکی و الکتریکی سنگ مخزن

3-اشباع شدگی

جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (فصل 4، 5 و 6)

 

1- جزوه دکتر رستمی (Lecture 5-9 )

2- جزوه دکتر غضنفری (Lecture 5-16 )

-

نمودارگیری

(چاه پیمایی)

نمودارهای مقاومت ویژه (الکتریکی) و القایی (مغناطیسی)

جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (فصل 4)

 

کتاب O. Serra

 (فصل 3)

جزوه دکتر رضایی (مباحث مرتبط)

مهندسی حفاری 1

سیال حفاری (وظایف و خواص گل، افزودنی ها و محاسبات گل حفاری و ...)

1-جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 4)

2-جزوه دکتر جمشیدی (از صفحه 105 الی 132 و 143 الی 151)

3- جزوه دکتر هاشمی

(صفحه 131 الی 150 و 231 الی 235)

جزوه دکتر نخعی (مباحث مرتبط)

-

مهندسی بهره برداری

1-اسیدکاری

2-ایجاد شکاف هیدرولیکی

3-فرازآوری مصنوعی

1- جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

(فصل4، 5 و 7)

2-جزوه دکتر غضنفری (مباحث مرتبط)

جزوه دکتر پورافشاری (مباحث مرتبط)

-

مهندسی مخازن 1

1- جریان سیال در حالت ناپایدار و حالت شبه پایدار

2- محاسبه فشار میانگین در مخزن

1-جزوه دکتر هلالی زاده  (از صفحه 45 الی 68)

2- جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 3 از 3-10 ، فصل 4)

3- جزوه  دکتر مسیحی (63 الی 67 و 76 الی 94 و 116 الی 129)

-

-

دروس تخصصی مشترک گرایشهای مخازن، حفاری و بهره برداری

خواص سیالات مخزن

1-معادلات حالت

2-خواص گازها

3-ویژگی های گاز تر

1-جزوه دکتر هلالی زاده (از صفحه 16الی 52)

2-جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 3 ،4 و 5 )

 

-

1- کتاب طارق احمد(فصل 2 تا اول صفحه 74 )

2-کتاب مک کین(فصل3، 4، 6 و 7)

چاه آزمایی

1-روش های چاه آزمایی در مخازن نفتی

2-فشار میانگین مخزن

3-مخازن و چاه های شکافدار

1- جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 4، 6 و 7)

2-جزوه دکتر جمشیدی (صفحه 22 الی 44 و 53 الی 55)

-

-

مکانیک سیالات دوفازی

الگوهای جریان دوفازی

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان دوفازی (فصل 3 و 4)

جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 2)

جزوه دکتر تقی خانی (مباحث مرتبط)

دروس تخصصی مخازن

مهندسی مخازن 2

1-شار آب ورودی به مخزن

2-آنالیز نموداری موازنه مواد

 

1-جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد   (فصل 3 و 4)

2-جزوه  دکتر مسیحی (از صفحه 141 الی 147 و 160 الی 182)

 

-

-

دروس تخصصی حفاری و بهره برداری

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

حفاری 2: طراحی گل و مدل های ریاضی ، مشکلات حفاری و Hole Cleaning

سیمان: افزاینده های سیمان

گل: محاسبات گل

 

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان (جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling engineering

3-جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر جمشیدی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر هاشمی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی اکتشاف

ژئوفیزیک

مغناطیس سنجی

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش اول، فصل 2)

2- جزوه ی دکتر بختیاری (مباحث مرتبط)

کتاب دکتر ریاحی

(فصل 3)

-

 

ژئوشیمی

کروژن و مراحل بلوغ

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 2)

2- جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

-

-

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

1- سنگ شناسی رسوبی:

(سنگ های رسوبی آواری)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 (مغزه گیری، نمودارهای درون چاهی، نقشه های زمین شناسی زیر سطحی)

3- زمین شناسی نفت ایران:

(حوضه ی رسوبی زاگرس)

1- سنگ شناسی رسوبی

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 297 الی 301)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 278 الی 286)

3- زمین شناسی نفت ایران:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 257 الی 267)

 

1- سنگ شناسی رسوبی

جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

2- زمین شناسی نفت ایران

 جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 

-

 

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان