صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   آزمون مرحله سوم (25% دوم و 25% سوم)

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

 

نمودار گرافیکی آزمون های آزمایشی راهیان نفت

 

 

برنامه جامع منابع  25% دوم آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی راهیان نفت

لیست دروس

مباحث درسی

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

دروس عمومی مشترک

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

 

ریاضی عمومی 1

1-مشتق

2- کاربردهای مشتق

کتاب ریاضی1 

پوران پژوهش

(فصل 3 و 4)

کتاب ریاضی1 

نگاه دانش

 

(فصل 3)

-

ریاضی عمومی 2

1-توابع چند متغیره

2- کاربردهای توابع چند متغیره

 

کتاب ریاضی2 

پوران پژوهش

 

(فصل 14 و 15)

 

 

کتاب ریاضی1 

مدرسان شریف

 

(فصل 1)

 

-

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر

کتاب معادلات دیفرانسیل

راهیان ارشد

    (فصل 3)

کتاب معادلات

دیفرانسیل نصیر

(مباحث مرتبط)

کتاب معادلات دیفرانسیل گاج

    (مباحث مرتبط)

ریاضیات مهندسی

1- سری ها، بسط تیلور و لوران و محاسبه مانده

2- انتگرال گیری از اعداد مختلط

 

کتاب ریاضی مهندسی پارسه                      (فصل 4)

 

کتاب ریاضی مهندسی مدرسان شریف

(فصل 3 و 4)

-

زمین شناسی عمومی

1- کانی شناسی

2- سنگ شناسی

جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (بخش اول، فصل 3و4)

جزوه دکتر ربانی    

(مباحث مرتبط)

 

کتاب مبانی زمین شناسی دکتر اخروی

(فصل های 1و2 و صفحات 90 الی 105)

زمین شناسی ساختمانی

1-چین ها

2-درزه ها

3- گسل ها

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 5، 6 و 8)

2- جزوه ی دکتر الیاسی (مباحث مرتبط)

 

 

کتاب دکتر پورکرمانی

(فصل های 4و6و7)

-

زمین شناسی نفت

1- روش های ارزیابی سنگ مادر

2- خواص فیزیکی و شیمیایی هیدروکربن

3- پیدایش و گسترش نفت

1- جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش سوم، فصل 4، 5 و 6)

2- جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 جزوه ی دکتر کد خدائی

(مباحث مرتبط)

 

-

دروس تخصصی مشترک

خواص سنگ های مخزن (پتروفیزیک)

1-تراوایی مطلق

2-خواص مکانیکی و الکتریکی سنگ مخزن

3-اشباع شدگی

جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (فصل 4، 5 و 6)

 

1- جزوه دکتر رستمی (Lecture 5-9 )

2- جزوه دکتر غضنفری (Lecture 5-16 )

-

نمودارگیری

(چاه پیمایی)

نمودارهای مقاومت ویژه (الکتریکی) و القایی (مغناطیسی)

جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

 (فصل 4)

 

کتاب O. Serra

 (فصل 3)

جزوه دکتر رضایی (مباحث مرتبط)

مهندسی حفاری 1

سیال حفاری (وظایف و خواص گل، افزودنی ها و محاسبات گل حفاری و ...)

1-جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 4)

2-جزوه دکتر جمشیدی (از صفحه 105 الی 132 و 143 الی 151)

3- جزوه دکتر هاشمی

(صفحه 131 الی 150 و 231 الی 235)

جزوه دکتر نخعی (مباحث مرتبط)

-

مهندسی بهره برداری

1-اسیدکاری

2-ایجاد شکاف هیدرولیکی

3-فرازآوری مصنوعی

1- جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

(فصل4، 5 و 7)

2-جزوه دکتر غضنفری (مباحث مرتبط)

جزوه دکتر پورافشاری (مباحث مرتبط)

-

مهندسی مخازن 1

1- جریان سیال در حالت ناپایدار و حالت شبه پایدار

2- محاسبه فشار میانگین در مخزن

1-جزوه دکتر هلالی زاده  (از صفحه 45 الی 68)

2- جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 3 از 3-10 ، فصل 4)

3- جزوه  دکتر مسیحی (63 الی 67 و 76 الی 94 و 116 الی 129)

-

-

دروس تخصصی مشترک گرایشهای مخازن، حفاری و بهره برداری

خواص سیالات مخزن

1-معادلات حالت

2-خواص گازها

3-ویژگی های گاز تر

1-جزوه دکتر هلالی زاده (از صفحه 16الی 52)

2-جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 3 ،4 و 5 )

 

-

1- کتاب طارق احمد(فصل 2 تا اول صفحه 74 )

2-کتاب مک کین(فصل3، 4، 6 و 7)

چاه آزمایی

1-روش های چاه آزمایی در مخازن نفتی

2-فشار میانگین مخزن

3-مخازن و چاه های شکافدار

1- جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 4، 6 و 7)

2-جزوه دکتر جمشیدی (صفحه 22 الی 44 و 53 الی 55)

-

-

مکانیک سیالات دوفازی

الگوهای جریان دوفازی

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان دوفازی (فصل 3 و 4)

جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 2)

جزوه دکتر تقی خانی (مباحث مرتبط)

دروس تخصصی مخازن

مهندسی مخازن 2

1-شار آب ورودی به مخزن

2-آنالیز نموداری موازنه مواد

 

1-جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد   (فصل 3 و 4)

2-جزوه  دکتر مسیحی (از صفحه 141 الی 147 و 160 الی 182)

 

-

-

دروس تخصصی حفاری و بهره برداری

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

حفاری 2: طراحی گل و مدل های ریاضی ، مشکلات حفاری و Hole Cleaning

سیمان: افزاینده های سیمان

گل: محاسبات گل

 

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان (جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling engineering

3-جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر جمشیدی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر هاشمی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی اکتشاف

ژئوفیزیک

مغناطیس سنجی

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش اول، فصل 2)

2- جزوه ی دکتر بختیاری (مباحث مرتبط)

کتاب دکتر ریاحی

(فصل 3)

-

 

ژئوشیمی

کروژن و مراحل بلوغ

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 2)

2- جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

-

-

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

1- سنگ شناسی رسوبی:

(سنگ های رسوبی آواری)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 (مغزه گیری، نمودارهای درون چاهی، نقشه های زمین شناسی زیر سطحی)

3- زمین شناسی نفت ایران:

(حوضه ی رسوبی زاگرس)

1- سنگ شناسی رسوبی

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 297 الی 301)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 278 الی 286)

3- زمین شناسی نفت ایران:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 257 الی 267)

 

1- سنگ شناسی رسوبی

جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

2- زمین شناسی نفت ایران

 جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 

-

 

 

برنامه جامع منابع  25% سوم آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی راهیان نفت

لیست دروس

مباحث درسی

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

دروس عمومی مشترک

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

کتاب 1100 واژگان ضروری

 

کتب مرجع مهندسی نفت

 

ریاضی عمومی 1

1-انتگرال

2- کاربردهای انتگرال معین

3- انتگرال های غیر عادی (ناسره)

کتاب ریاضی 1

پوران پژوهش

(فصل 5، 6 و 8)

کتاب ریاضی 1  

نگاه دانش

(فصل 4)

-

ریاضی عمومی 2

انتگرال های توابع چند متغیره

 

 

کتاب ریاضی 2

پوران پژوهش

   (فصل 16)

 

کتاب ریاضی 2

مدرسان شریف

(فصل 3)

-

معادلات دیفرانسیل

حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از سری ها

کتاب معادلات دیفرانسیل راهیان ارشد

 (فصل 4)

کتاب معادلات دیفرانسیل نصیر

 (مباحث مرتبط)

کتاب معادلات دیفرانسیل گاج

(مباحث مرتبط)

ریاضیات مهندسی

سری، انتگرال و تبدیل فوریه

 

 

کتاب ریاضی مهندسی

پارسه

(فصل 1)

 

کتاب ریاضی مهندسی

  مدرسان شریف

(فصل 5)

-

زمین شناسی عمومی

1-فرسایش

2- فعالیت ماگمایی

جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

(بخش اول، فصل 5و 6)

جزوه دکتر ربانی   

   (مباحث مرتبط)

 

کتاب مبانی زمین شناسی دکتر اخروی

(صفحات 79 الی 90 و فصل 3)

زمین شناسی ساختمانی

1- استریونت

2- ناپیوستگی ها

3- تورق و ساخت خطی

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 7، 9 و 10)

2- جزوه ی دکتر الیاسی

(مباحث مرتبط)

 

 

کتاب دکتر پورکرمانی

(فصل های 8، 9 و10)

-

زمین شناسی نفت

1- نقشه های زمین شناسی

 2- سنگ مخزن

3- پوش سنگ

 

1-جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (بخش سوم، فصل 7و8و9)

2- جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر ربانی

(مباحث مرتبط)

1- جزوه ی دکتر کد خدائی

(مباحث مرتبط)

 

-

دروس تخصصی مشترک

خواص سنگ های مخزن (پتروفیزیک)

1-کشش بین سطحی و ترشوندگی

2- مقدمه ، روابط و مبانی فشار مویینگی

 

جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل7 و 8 تا انتهای 8-6)

 

1- جزوه دکتر رستمی (Lecture 10-11 )

2- جزوه دکتر غضنفری (Lecture 17-21 )

 

 

نمودارگیری

(چاه پیمایی)

1-نمودار اشعه گامای طبیعی

2-نمودارهای تخلخل

 

جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد   (فصل 5 و 6)

 

کتاب O. Serra

(فصل 5 تا 14)

جزوه دکتر رضایی

(مباحث مرتبط)

مهندسی حفاری 1

1- هیدرولیک حفاری

2- مته های حفاری

1-جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 5 و 6)

2-جزوه دکتر جمشیدی (از صفحه 80 الی 104)

3- جزوه دکتر هاشمی

(صفحه 60 الی 131 و 214 الی 231)

جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

-

مهندسی بهره برداری

نمودارهای عملکرد مخزن و لوله مغزی

1- جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد

(فصل 6)

2-جزوه دکتر غضنفری (مباحث مرتبط)

جزوه دکتر پورافشاری (مباحث مرتبط)

-

مهندسی مخازن 1

1- دسته بندی معادلات انتشار و روابط کاربردی جریان های شبه پایدار و ناپایدار

2- اصل برهم نهی

3- تراوایی میانگین

1-جزوه دکتر هلالی زاده  (از صفحه 69 الی 73و 93 الی 101)

2- جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 5، 6 و 7)

3- جزوه دکتر مسیحی (صفحه 57 الی 63 و 94 الی 116)

-

-

دروس تخصصی مشترک گرایشهای مخازن، حفاری و بهره برداری

خواص سیالات مخزن

1-خواص نفت خام

2-دستگاه  PVT

 

 

1-جزوه دکتر هلالی زاده (از صفحه 53 الی 60 و از صفحه 64 الی 81)

2-جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 6 و 7 )

 

-

1) کتاب طارق احمد(فصل 2 از اول صفحه 75 الی 118 و فصل 3 )

2) کتاب مک کین(فصل 8، 10 و 11)

چاه آزمایی

1-روش های چاه آزمایی در مخازن گازی

2-چاه آزمایی های دیگر چاه

 

1- جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 5 و 8)

2-جزوه دکتر جمشیدی (صفحه 48 الی 53 و 56 الی 60)

-

-

مکانیک سیالات دوفازی

1- طراحی خطوط لوله انتقال جریان دوفازی

2- جریان های دوفازی پایدار در خطوط لوله افقی

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان دوفازی (فصل 5 و 6)

جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد (فصل 3 و فصل 4 تا انتهای بخش 4-1)

جزوه دکتر تقی خانی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی مخازن

مهندسی مخازن 2

1-موازنه مواد در مخازن گازی

2-محاسبات حجمی مخازن نفت و گاز

 

1-جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد   (فصل 5 و 6)

2-جزوه  دکتر مسیحی (از صفحه 33 الی 103 و 114 الی 129)

-

-

دروس تخصصی حفاری و بهره برداری

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

حفاری 2:انواع مته ، بهینه سازی حفاری ( WOB ، ROP ، Torque و ... ) ، هزینه های حفاری

سیمان: محاسبات سیمان

گل: انواع گل

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان (جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling engineering

3-جزوه دکتر نخعی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر جمشیدی

(مباحث مرتبط)

جزوه دکتر هاشمی

(مباحث مرتبط)

دروس تخصصی اکتشاف

ژئوفیزیک

ژئوالکتریک

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش اول، فصل 3)

2- جزوه ی دکتر بختیاری (مباحث مرتبط)

کتاب دکتر ریاحی

(فصل 5و6 )

 

-

ژئوشیمی

روش های مطالعات ژئوشیمی و کاربرد آنها

1-کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد (بخش دوم، فصل 3)

2- جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

-

-

زمین شناسی تخصصی اکتشاف

1- سنگ شناسی رسوبی: (تقسیم بندی سنگ های آواری)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

( مطالعه ی شکستگی ها، لاگ های زمین شناسی)

3- زمین شناسی نفت ایران:

(توضیحات تکمیلی سازندها)

1- سنگ شناسی رسوبی

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 301 الی 311)

2- زمین شناسی تحت الارضی:

 کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 286 الی 290)

3- زمین شناسی نفت ایران:

کتاب مهندسی اکتشاف نفت راهیان ارشد: (صفحات 267 الی 270)

 

1- سنگ شناسی رسوبی

جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

2- زمین شناسی نفت ایران

 جزوه ی دکتر ربانی (مباحث مرتبط)

 

-

 

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان