صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   مهندسی بهره برداری

گرایش مهندسی بهره برداری

ﮐﺸﻒ ﻳﮏ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ مهندسی اﮐﺘﺸﺎف، راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ مهندسی حفاری، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و ﺗﻌﯿﯿﻦ پارامترهای مخزن ﺑﻪ مهندسی ﻣﺨﺎزن و ﻧﺤﻮه بهره ﺑﺮداري از سیال ﻣﺨﺰن ﺑﻪ مهندس بهره ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ مربوط می‌شود.

مهندس بهره ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ، مهندسی اﺳﺖ ﮐﻪ راه‌ها و روشهای نحوه برداشت از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ را اراﺋﻪ می‌دهد. در واقع پس از حفر چاه و قرار دادن آخرین لوله جداری در چاه، مهندس بهره برداری وارد کار شده و تا آخرین لحظه عمر آن چاه، به کار خود ادامه می دهد. به عبارتی، این گرایش، ارتباطی بین مهندسی حفاری و مهندسی مخزن است.

نحوه مشبک کاری و ایجاد ارتباط مخزن و چاه، قرار دادن انواع امکانات در چاه جهت جلوگیری از تولید شن و ماسه، انجام عملیات تحریک چاه مانند اسیدکاری و ایجاد شکاف هیدرولیکی به منظور افزایش برداشت از مخزن، انجام محاسبات دقیق جهت کاهش افت فشار سیال در لوله های تولید و جلوگیری از تولید واکس و آسفالتین و  انجام محاسبات مربوط به تاسیسات سطح الارضی، تنها بخشی از فعالیت این شاخه از مهندسین نفت به حساب می‌آید.

از جمله مهمترین دروس این گرایش می‌توان به مهندسی بهره برداری 1 و 2، اسید کاری، مهندسی حفاری ، مهندسی مخزن و  مکانیک سیالات دوفازی اشاره کرد.

مهمترین نرم افزارهای این گرایش عبارتند از:

1- Pipesim: یکی از پر کاربردی‌ترین نرم‌افزارهای مهندسی بهره‌برداری که برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و تلاش در جهت بهینه نمودن تولید استفاده می شود.

2- Eclipse: یکی از جامع ترین نرم افزارهای مهندسی مخزن که شامل مدل‌سازی مخزن، شبیه سازی حرکت سیالات مخزن، طراحی بهره‌برداری از چاه، چاه آزمایی و غیره می باشد.

3- IPM: این بسته نرم افزاری شامل مجموعه نرم‌افزارهای بهره‌برداری GAP، Prosper، MBAL، PVTP، Revel،Resolve   و IFM   بوده که جهت بدست آوردن یک مدل یکپارچه تولیدی به کار می‌رود.

 

مهندسی بهره برداری

 

راهیان نفت

راهیان نفت

اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت