صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   ویژه کنکور ارشد


 

 

 جزوه زمین شناسی عمومی

دکترربانی

دانشگاه امیرکبیر

جزوه زمین شناسی نفت

دکترربانی

دانشگاه امیرکبیر

جزوه زمین شناسی نفت

دکترکدخدایی

دانشگاه سهند تبریز

جزوه ژئوشیمی

دکترربانی

دانشگاه امیرکبیر

جزوه ژئوفیزیک

دکتربختیاری

دانشگاه امیرکبیر

جزوه سنگ شناسی رسوبی

دکترربانی

دانشگاه امیرکبیر

 زمین شناسی نفت ایران

دکترربانی

دانشگاه امیرکبیر


 

 

دروس تخصصی مشترک

 

 

 

خواص سنگ های مخزن

دکترغضنفری


دانشگاه صنعتی شریف

خواص سنگ های مخزن

دکتررستمی


دانشگاه تهران

خواص سیالات مخزن

دکترهلالی زاده

دانشگاه صنعت نفت

 چاه آزمایی

دکترجمشیدی


دانشگاه صنعتی شریف

 چاه آزمایی

دکتررستمی


دانشگاه تهران

نمودارگیری از چاه

دکترشاد


دانشگاه صنعتی شریف

نمودارگیری از چاه

دکتررضایی


دانشگاه تهران

 چاه آزمایی

دکترشریفی


دانشگاه امیرکبیر

 

 نمودارگیری پیشرفته

دکترشاد


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی حفاری 1

دکترجمشیدی


دانشگاه شریف

مهندسی حفاری 1

دکترنخعی


دانشگاه تهران

مهندسی حفاری 1

دکترهاشمی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی حفاری1

دکترشهبازی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی حفاری 2

دکترجمشیدی


دانشگاه صنعتی شریف

 

مهندسی حفاری 2

دکترهاشمی


دانشگاه صنعت نفت

 

مهندسی حفاری 2

دکترنخعی


دانشگاه تهران

 

مهندسی حفاری2 

دکترشهبازی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی مخزن1

دکترهلالی زاده


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی مخزن1

دکترمسیحی


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مخزن2

دکترمسیحی


دانشگاه صنعتی شریف

 

         

مهندسی بهره برداری1

دکترغضنفری


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی بهره برداری 1

دکترپورافشاری


دانشگاه تهران

مهندسی بهره برداری1

دکترخزعلی


دانشگاه تهران

مهندسی بهره برداری2

دکترغضنفری


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی بهره برداری2

دکترخزعلی


دانشگاه تهران

 مکانیک سیالات دوفازی

دکترتقی خانی


دانشگاه صنعتی شریف


 

اولین دپارتمان تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی نفت