صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   رتبه های برتر آزمون های راهیان نفت در کنکور سراسری 1394 چه رتبه ای کسب کرده اند؟

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت 1394

 


رتبه داوطلب

در سهمیه عادی


مهندسی مخازن هیدروکربوری مهندسی حفاری و بهره برداری مهندسی اکتشاف نفت

 

1


آقای صادق داهیم

(دانشگاه تهران)

رتبه 1 آزمون های راهیان نفت

آقای سبحان شیخی

(دانشگاه تهران)

رتبه 1 آزمون مرحله هفتم راهیان نفت 

آقای ساجد مجید زاده

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

رتبه 4 آزمون های راهیان نفت

 

2


آقای میلاد رازقندی

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

رتبه 2 آزمون مرحله پنجم راهیان نفت

آقای بهروز آذین پور

(دانشگاه تهران)

رتبه 2 آزمون های راهیان نفت 
 

 

3


آقای علی یاراحمدی

(دانشگاه صنعت نفت)

رتبه 3 آزمون مرحله هفتم راهیان نفت 

آقای محمد کریم کریم پور

(دانشگاه صنعتی شریف) 

آقای مهران عشق ترکی

(دانشگاه صنعت نفت)

رتبه 6 آزمون های راهیان نفت

4

آقای محمد محمدی (دانشگاه تهران)

رتبه 4 آزمون های راهیان نفت 

آقای محمد سعید کریمی راد (دانشگاه تهران)

رتبه 4 آزمون های راهیان نفت 

خانم فاطمه علمی (دانشگاه شهید بهشتی)

رتبه 3 آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 5

آقای علی قاربانیان (دانشگاه صنعت نفت)

رتبه 5 آزمون های راهیان نفت

خانم نیکو مراد پور (دانشگاه تهران)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

 
 6

آقای میٍثاق منصوری (دانشگاه صنعت نفت)

رتبه 2 آزمون های راهیان نفت

آقای سجاد حق شناس لاری (دانشگاه امیرکبیر)

رتبه 5 آزمون های راهیان نفت

 
 7

آقای ابراهیم کی بندریان (دانشگاه صنعت نفت)

رتبه 7 آزمون مرحله ششم راهیان نفت 
 

آقای محمد صادق امیری بختیار

(دانشگاه علم و صنعت اراک)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 8

آقای نیما شکوری فر (دانشگاه تهران)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
   
 9

آقای محمد سعید کریمی راد (دانشگاه تهران)

(((( رتبه مشترک: رتبه 4 حفاری ))))

آقای علی شعبانی (دانشگاه لامرد)

رتبه 3 آمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 
 10

آقای هومان بنا شوشتری (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

درخواست عدم اعلام نام (دانشگاه امیرکبیر)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 

خانم الهام ثقفی (دانشگاه تهران)

رتبه 10 آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 11      
 12

آقای کامران احمدی (دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

آقای سهیل ملت (دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 
 13

آقای پیام محمدعلی نژاد (دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 

آقای محمدرضا نجم الدنی (دانشگاه صنعتی شریف)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
 14    

آقای امین درخشان (علوم تحقیقات فارس)

رتبه 9 آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 15

آقای محمد آزادی تبار (دانشگاه حکیم سبزواری)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 

آقای مسعود اعتصامی (آزاد تهران جنوب)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

 16  

آقای یوسف شفیعی (دانشگاه امیرکبیر)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 

آقای حمید حمزئی (دانشگاه علوم تحقیقات)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 17    

خانم مریم جیریایی (دانشگاه شهید بهشتی)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 18

آقای سید معین حسینی (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

آقای فرزاد برزگر (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 

آقای رضا صدیقی (دانشگاه علوم تحقیقات)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 19

خانم مژده ایگدر (دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  

آقای محمد صباح (دانشگاه آزاد امیدیه)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 
 20  

آقای علیرضا چشمه سفیدی

(دانشگاه علوم تحقیقات)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
 21

خانم زهرا ایزدی (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

آقای میثم بهرامی (دانشگاه آزاد تهران جنوب)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

آقای فرهاد جعفری (دانشگاه سهند تبریز)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 22

آقای صدرا رستمی (دانشگاه شیراز)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

آقای امین نوربخش (دانشگاه امیرکبیر)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
 23  

آقای محمد خدری میرقاعد (دانشگاه حکیم سبزواری)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  

خانم درنا امامی (دانشگاه یزد)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

 24      
 25

آقای محمدرضا نجم الدنی (دانشگاه صنعتی شریف)

 (((( رتبه مشترک: رتبه 13 حفاری ))))

آقای علی یار احمدی (دانشگاه صنعت نفت)

(((( رتبه مشترک: رتبه 3 مخازن ))))

 
 26  

آقای همایون قاسمی (دانشگاه حکیم سبزواری)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
 27  

آقای علی چپرلی (دانشگاه امیرکبیر)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
 28  

آقای سعید غفاری نژاد (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 
 29  

آقای سینا محمدی (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 
 30      
 31

آقای سعیداشتری لرکی(دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
   
 32  

آقای علی راد (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 
 33    

خانم پریسا زمانی (آزاد گچساران)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))

 34      
 35

خانم بهناز بصیرت (دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
   
 36      
 37  

آقای رامین مقدسی (دانشگاه صنعت نفت)

 شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
 38      
39      
40      
41

خانم سپیده ویس کرمی (دانشگاه صنعت نفت)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
   
42

آقای سبحان شیخی (دانشگاه تهران)

(((( رتبه مشترک: رتبه 1 حفاری )))) 

آقای علیرضا نصرالله نژاد (دانشگاه امیرکبیر)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  
 
43      
44      
45 آقای حمیدرضا مرادی (دانشگاه ارومیه) 
   
46      
47

آقای بهروز آذین پور (دانشگاه تهران)

(((( رتبه مشترک: رتبه 2 حفاری ))))

 
48

آقای حامد رحیمی (دانشگاه امیرکبیر)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت  

آقای میلاد رازقندی (دانشگاه امیرکبیر)

(((( رتبه مشترک: رتبه 2 مخازن )))) 
 
49  

آقای فرشاد رضایی اکمل (دانشگاه لامرد)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت 
 
50      
51

آقای مهدی سهمگین (دانشگاه آزاد گچساران)

شرکت کننده در آزمون های راهیان نفت

((( دانشجوی کلاسهای راهیان نفت )))