صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
    منابع آزمون های آزمایشی راهیان نفت (منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت)
 

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 

به اطلاع کلیه داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت، مخاطبین محترم و داوطلبین گرانقدر آزمون های آزمایشی راهیان نفت می رسانیم که طی جلسه مورخ "دوم خرداد ماه 1393" ، با حضور مدیران دپارتمان تخصصی راهیان نفت (استاد میرجردوی و استاد حاجی سیدی)، مدیر علمی آزمون های آزمایشی سراسری راهیان نفت (جناب آقای بهروز حریمی- رتبه 1 دکتری مهندسی نفت کشور) و دیگر اساتید، رتبه های برتر و طراحان سؤالات کنکورهای آزمایشی راهیان نفت:


جناب آقای مجتبی ایزدمهر - رتبه 1 مخزن سال 1393

جناب آقای حجت رضایی - رتبه 3 مخزن سال 1393

جناب آقای حمید رضا عرفانی - رتبه 1 مخزن سال 1392

جناب آقای وحید آذری - رتبه 5 مخزن سال 1392

جناب آقای بابک بهرامی - رتبه 1 حفاری سال 1392

جناب آقای امین حلالی - رتبه 3 حفاری سال 1392

جناب آقای سعید خضرلوی ‌اقدم - رتبه 5 حفاری سال 1393

جناب آقای مرتضی طاهری ‌نژاد - رتبه 1 اکتشاف سال 1393

جناب آقای پوریا ادب‌ نژاد - رتبه 8 اکتشاف سال 1393

جناب آقای حمید امیدوار - رتبه 1 اکتشاف سال 1392

 

در دفتر مرکزی دپارتمان تخصصی راهیان نفت برگزار شد و طی مشورت، بررسی و نظر جمعی، کاملترین و مؤثرترین منابع مطالعاتی ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت سال 1394 جمع بندی شده و به شرح زیر تعیین گردید:

 

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 1 آقاسی

(انتشارات نگاه دانش)

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2

(انتشارات مدرسان شریف)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر بهزاد خداکرمی

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر الیاسی

کتاب دکتر پورکرمانی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

خواص سنگهای مخزن

کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر رستمی

جزوه دکتر غضنفری

-

خواص سیالات مخزن

1-جزوه دکتر هلالی زاده

2-کتاب ویژه خواص سیالات مخزن

(جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

-

1) کتاب طارق احمد

2) کتاب مک کین

چاه آزمایی

1-کتاب ویژه چاه آزمایی

(جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر جمشیدی

-

 

-

نمودار گیری از چاه

کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب O. Serra

ترجمه دکتر نوروزی

(انتشارات دانشگاه اصفهان)

جزوه دکتر رضایی

(بخش تفسیر نمودارها)

مهندسی مخزن 1

1-جزوه  دکتر هلالی زاده

2-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

3-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

مهندسی مخزن 2

1-کتاب ویژه مهندسی مخازن 2

(جلد 2 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی نسخه شریف

3-جزوه دکتر عبدالنبی هاشمی

-

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مکانیک سیالات دوفازی

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان‌های دوفازی- دکتر وطنی

(انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

کتاب ویژه مکانیک

سیالات دوفازی

(جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه مکانیک سیالات دوفازی

دکتر تقی خانی

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی حفاری و بهره برداری

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 1 آقاسی

(انتشارات نگاه دانش)

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2

(انتشارات مدرسان شریف)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر بهزاد خداکرمی

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر الیاسی

کتاب دکتر پورکرمانی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

خواص سنگهای مخزن

کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر رستمی

جزوه دکتر غضنفری

-

خواص سیالات مخزن

1-جزوه دکتر هلالی زاده

2-کتاب ویژه خواص سیالات مخزن

(جلد 8 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

-

1) کتاب طارق احمد

2) کتاب مک کین

چاه آزمایی

1-کتاب ویژه چاه آزمایی

(جلد 6 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر جمشیدی

-

 

-

نمودار گیری از چاه

کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب O. Serra

ترجمه دکتر نوروزی

(انتشارات دانشگاه اصفهان)

جزوه دکتر رضایی

(بخش تفسیر نمودارها)

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی نسخه شریف

3-جزوه دکتر عبدالنبی هاشمی

-

-

مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان حفاری

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 2 و گل و سیمان

(جلد 12 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-فصول گل و سیمان کتاب Applied Drilling

3-جزوه دکترنخعی

جزوه دکتر جمشیدی

-

مهندسی مخزن 1

1-جزوه  دکتر هلالی زاده

2-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

3-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-

مکانیک سیالات دوفازی

کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله جریان‌های دوفازی - دکتر وطنی

(انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

کتاب ویژه مکانیک

سیالات دوفازی

(جلد 11 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه مکانیک سیالات دوفازی

دکتر تقی خانی

 

منابع مطالعاتی ویژه گرایش مهندسی اکتشاف نفت

نام درس

منبع اصلی و ضروری

منبع تکمیلی

منبع اختیاری

زبان انگلیسی

(عمومی و تخصصی)

کتاب ویژه زبان عمومی و تخصصی مهندسی نفت

(جلد 4 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

کتاب 1100 واژگان ضروری

کتب مرجع

مهندسی نفت

ریاضیات عمومی 1

کتاب ریاضی 1 دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 1 آقاسی

(انتشارات نگاه دانش)

-

ریاضیات عمومی 2

کتاب ریاضی 2 - دکتر حاجی جمشیدی

(انتشارات پوران پژوهش)

کتاب ریاضی 2

(انتشارات مدرسان شریف)

-

معادلات دیفرانسیل

کتاب معادلات دیفرانسیل - دکتر بهزاد خداکرمی

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات نصیر)

کتاب معادلات دیفرانسیل

(انتشارات گاج)

ریاضیات مهندسی

کتاب ریاضی مهندسی- دکتر معتقدی

(انتشارات مؤسسه پارسه)

کتاب ریاضی مهندسی دکتر نیکوکار

(انتشارات راهیان ارشد)

-

زمین شناسی عمومی

کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

جزوه دکتر ربانی

-

زمین شناسی ساختمانی

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر الیاسی

کتاب دکتر پورکرمانی

-

زمین شناسی نفت

1-کتاب ویژه مجموعه دروس زمین شناسی

(جلد 3 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

جزوه دکتر کدخدایی

-

ژئوشیمی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

        (انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر ربانی

-

-

ژئوفیزیک

1-جزوه دکتر ریاحی

2-جزوه دکتر بختیاری

کتاب ویژه مهندسی

اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

کتاب دکتر

قاسم العسکری

(انتشارات ستایش)

پتروفیزیک

کتاب دکتر قاسم العسکری

(انتشارات ستایش)

کتاب ویژه خواص سنگ های مخزن/پتروفیزیک

(جلد 7 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

-

چاه پیمایی

1-کتاب ویژه چاه پیمایی/نمودارگیری از چاه

(جلد 5 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-کتاب دکتر قاسم العسکری

(انتشارات ستایش)

-

-

سنگ شناسی رسوبی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر ربانی

-

-

زمین شناسی تحت الارضی

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر معلمی

-

-

زمین شناس نفت ایران

1-کتاب ویژه مهندسی اکتشاف نفت

(انتشارات راهیان ارشد)

2-جزوه جامع دکتر ربانی

-

-

مهندسی مخزن 1

1-جزوه  دکتر هلالی زاده

2-کتاب ویژه مهندسی مخازن 1

(جلد 1 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

3-جزوه  دکتر مسیحی

-

-

مهندسی حفاری 1

1-کتاب ویژه مهندسی حفاری 1

(جلد 9 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه  دکتر جمشیدی نسخه شریف

3-جزوه دکتر عبدالنبی هاشمی

-

-

مهندسی بهره برداری

1-کتاب ویژه مهندسی بهره برداری

(جلد 10 مجموعه مهندسی نفت راهیان ارشد)

2-جزوه دکتر غضنفری

جزوه دکتر پورافشاری

-