صفحه اصلی
مهندسی نفت
کنکور ارشد
کلاسها و ویدیوهای آموزشی
آزمون‌ها
مشاوره
جوایز
سؤالات رایج
کتب
دانلود رایگان
سبد خرید
تماس با ما
   ویژه کنکور دکتری

 

با سلام حضور  همه داوطلبین گرامی و دانشجویان عزیز

 


خواص سنگ های مخزن

دکترغضنفری


دانشگاه صنعتی شریف

خواص سنگ های مخزن

دکتررستمی


دانشگاه تهران

خواص سیالات مخزن

دکترهلالی زاده

دانشگاه صنعت نفت

 چاه آزمایی

دکترجمشیدی


دانشگاه صنعتی شریف

 چاه آزمایی

دکتررستمی


دانشگاه تهران

 چاه آزمایی

دکترشریفی


دانشگاه امیرکبیر

 

مهندسی حفاری 1

دکترجمشیدی


دانشگاه شریف

مهندسی حفاری 1

دکترنخعی


دانشگاه تهران

مهندسی حفاری 1

دکترهاشمی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی حفاری1

دکترشهبازی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی حفاری 2

دکترجمشیدی


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی حفاری 2

دکترهاشمی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی حفاری 2

دکترنخعی


دانشگاه تهران

مهندسی حفاری2 

دکترشهبازی


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی مخزن1

دکترهلالی زاده


دانشگاه صنعت نفت

مهندسی مخزن1

دکترمسیحی


دانشگاه صنعتی شریف

 

مهندسی مخزن2

دکترمسیحی


دانشگاه صنعتی شریف


         

مهندسی بهره برداری1

دکترغضنفری


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی بهره برداری 1

دکترپورافشاری


دانشگاه تهران

مهندسی بهره برداری1

دکترخزعلی


دانشگاه تهران

 

مهندسی بهره برداری2

دکترغضنفری


دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی بهره برداری2

دکترخزعلی


دانشگاه تهران

جزوه دکتری نفت

راهیان نفت
اولین دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی نفت

راهیان نفت